YAŞAYAN KÜTÜPHANE

yasayankutuphane-o

Yaşayan Kütüphane İTÜ, kitaplarının insanlar olduğu bir kütüphane oluşturarak, insanlar arasındaki tüm farklılıklara rağmen birlikte yaşayabilmeyi, farkındalık yaratabilmeyi ve sağlıklı diyaloglar oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kütüphanedeki kitapların tüm farklılıklarının yanında ortak bir özelliği bulunmaktadır; bu kitaplar toplumsal bir takım ön yargılara maruz kalıyor veya kalmış bulunmaktadırlar. Bu ön yargılar insanların, etknik kökenlerinden, cinsel yönelimlerinden, dini inançlarından dolayı olabiliyor, yani aslında kitaplarımız, insanı insan yapan bu özelliklerinden dolayı yine insanlar tarafından bir takım tabulara maruz kalabiliyorlar.

2011 yılından bu yana yılda ortalama 30 kitaptan oluşan 4 adet kütüphane kuruldu. İnsanlar üzerinde farkındalık yaratmanın yanında, gizli kalmış tabuların ortaya çıkması ve bunlarla baş edebilme yetisi kazanılmasının da amaçlandığı kütüphanede, yılda yaklaşık olarak 1000 okuyucuya ulaştık. Eğer siz de tabularınızın farkına varmak, ön yargılarınızdan kurtulmak veya yalnızca merakınızı gidermek istiyorsanız sizi de Yaşayan Kütüphane İTÜ’ye bekliyoruz.

Kütüphanemizde okumalar şu şekilde gerçekleşiyor; okuyucu okumayı arzuladığı kitabı, normal bir kütüphaneden kitap ödünç alır gibi, ödünç alabiliyor ve ortalama 20’şer dakikalık süreler ile okuyucu kitabını okuyabiliyor. Gönüllülerimiz de kütüphane içerisindeki akışı sağlamak amacıyla çeşitli görevlerde gönüllü olarak, kütüphane süresi boyunca çalışıyorlar.