NAR HAREKATI

narharekati-o

İTÜ Gönüllülük Kulübü Nar Harekâtı projesi olarak bizler Sevgi Evlerinde bulunan ortalama 9 ila 12 yaşları arasındaki çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz ders dışı etkinlikler ile onlara sosyal yaşamlarında faydalanabilecekleri ve hayat boyu kullanabilecekleri tecrübeler kazandırarak, onların topluma ve dünyaya daha duyarlı ve faydalı bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz. Yine projenin hedefleri arasında; çocuklarımızın ait oldukları toplumun haklarını gözeterek, kendi hak ve sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamak, iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmek, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincini aşılamak, üniversite öğrencisi olarak biz gönüllülerin onlar için olumlu birer rol model olarak benimsenmesini sağlamak, çocuklarla iyi bir paylaşım ortamı oluşturmak ve aynı zamanda geliştirilen proje çerçevesinde görev alan gönüllülerle birlikte toplumun farkındalık düzeyini artırmak bulunmaktadır.

Proje kapsamında Sevgi Evlerine her hafta düzenli olarak ziyaretler gerçekleşir. Bu ziyaretlerde çocukların el göz koordinasyonunu, takım halinde çalışma becerilerini, tasarlama ve üretme kabiliyetlerini geliştirici atölye çalışmaları ve etkinlikler yapılır. Ayrıca sene içerisinde 2 haftada bir düzenlenen dışarı etkinliklerinde çocuklarla birlikte müze, tema park, mini şehir vb. yerlere gidilir. Bu gezilerde hem çocukların sosyal, kültürel, sanatsal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunulur hem de çocuklarımız ayrı kaldıkları sosyal hayata geri dönme şansı elde ederler.

Sizlerle birlikte çocuklarımızın hayatlarında hedef belirleme konusunda bir adım atmalarına yardım ederek gerek her bir birey gerekse toplum için atılacak büyük adımların küçük başlangıçlarını hazırlamakta rol oynayabiliriz.