HAYATA BİR ADIM

hayatabiradim-o

İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük Kulübü’nün hazırladığı bu proje Maltepe çocuk ve genç ceza evinde Adalet Bakanlığı’nın gözetimi altında bulunan çocuk ve gençlerin hükümlülük ve tutukluluk sürelerinin bu çocukların ve gençlerin gelişimini üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgemektir.

Projeyi destekleyen gönüllüler her bireyin doğuştan getirdiği ve sonradan edine bileceği yeteneklerinin var olduğunu savunmaktadır. Projenin içeriği hazırlanırken bu düşünce temel alınarak çocuk ve gençlerin öncelikle kendilerini ifade etme, tanımaya yönelik çalışmalar üzerinde durulmuştur. Projenin amacına ulaşabilmesi için yapılan etkinliklerle çocukların ve gençlerin ilgi alanlarının ve becerilerinin farkına varıp, kendilerini geliştirmeye yönelik kararlar alması hedeflenmiştir. Ayrıca proje, yapılacak etkinlik ve çalışmalarla çocuk ve gençleri dışarıdaki yaşama hazırlamayı , toplumda cezaevleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlarına eklemiştir.