BİR BAŞKA YOL

birbaskayol-o

2006-2007 döneminde başlayan ve bu yıl onuncu senesi başarıyla devam eden “Bir Başka Yol” Projesi, bir toplumsal sorumluluk projesi olup İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür Sanat Birliği’ne bağlı bir öğrenci kulübü olan İTÜ GK (İTÜ Gönüllülük Kulübü) bünyesinde yürütülmektedir.

İçinde barındırdığı çok sayıda gönüllüsü ve öğrencisiyle büyük bir aileyi temsil eden Bir Başka Yol’un esas amacı, eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin önüne geçebilmek, maddi veya manevi olanaksızlıklar nedeniyle eğitimine yeterli ilgiyi gösteremeyen ve dershaneye gidemeyen lise öğrencilerine eğitim bilincini aşılamaktır.

İTÜ öğrencilerinin sahip olduğu bilgisel ve altyapısal imkânları kullanarak derslerine ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanmak üzere yerleşkeye gelen, yerleşkedeki sosyal yaşantının parçası olma fırsatı yaşayan öğrenciler, böylelikle yüksek motivasyon kazanmakta ve iyi bir eğitimin kendilerine sağlayacağı olanakları da yakından görme şansına erişmektedir.

Bir Başka Yol’un diğer bir amacı ise üniversite öğrencilerinin toplumsal duyarlılığını arttırmak ve sosyal sorumluluk bilinci yaratmaktır. Projeyi diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özelliği, hayatına artı değer katmak istedikleri kardeşlerine abi-abla gibi yaklaşan ve onların her dertlerini paylaşıp çözüme ulaşabilecekleri sağlıklı bir çevreyi sağlayan gönüllüleridir.

Derslerin yanı sıra, öğrencilere sınava yönelik rehberlik hizmetlerinin sağlanması, ihtiyaç halinde gerekli yönlendirmelerin yapılması ve hepsinden önemlisi üniversite öğrencileriyle kaynaşıp onların sosyal ve kültürel birikimlerinden faydalanmaları da projenin sorumluluk alanındadır.

Hiçbir sponsor ve reklam almadan tamamen hibe edilen kaynaklardan yararlanarak, üniversitemiz öğrencileri ve zaman zaman diğer üniversitelerden arkadaşlarımızın haftada ikişer saatlerini ayırarak verdiği derslerle yürütülen projemiz, dershaneye gitmenin bir zorunluluk olarak görülmesine karşı bir imkan ve destek sunmayı amaçlar. Bu açıdan öğrencilere “Bir Başka Yol” olduğunu gösterir.